Waar overzetten

In Holten vindt ieder voorjaar een massale paddentrek plaats aan de Broekweg

broekweg

In het bosje langs de spoorlijn blijken heel veel padden te overwinteren.

Ieder voorjaar wordt daar over een lengte van ca. 300 meter een paddengeleidewand met een tiental emmers geplaatst.

Na afloop van de trek (midden - eind april) wordt de wand weer afgebroken.