Evaluatie paddentrek 2020 Broekweg & Aaltinksweg

Overzetproject aan de Broekweg

Op zaterdag 15 februari werd de wand geplaatst.

Dit was beslist niet te vroeg, want op verschillende plekken werd al paddentrek gemeld. De emmers werden dus gelijk ingegraven en diezelfde avond is het overzetten begonnen. We begonnen met een onstuimig weekend waarbij storm Dennis over de land raasde. Gelukkig heeft de wand het gehouden en ook de padden kwamen tevoorschijn. In de 1e week werden er al 238 padden en 233 kleine watersalamanders overgezet.

23 februari weer trok er een stormdepressie (Ellen) over ons land met veel water en redelijk hoge temperaturen. Opnieuw een piek in het aantal padden. Eind februari werd het wat kouder, dus minder padden.

Na 5 maart werd het weer warmer , vooral overdag . en samen met veel neerslag kwam er nog weer een volgende piek .

Na 11 maart zijn er wisselend wat koude en warmere avonden, dus minder of meer trek.

Vanaf 15 maart wordt het een stuk droger en overdag warmer. Er blijven nog wel padden komen, maar er worden ook al ‘retour-padden’ gesignaleerd.

Donderdag 19 maart: er worden meer retourpadden gesignaleerd dan padden die nog op trek zijn.

Vrijdag 20 maart: Gezien de nachtvorst-voorspellingen voor de komende dagen werd er besloten openingen in de wan d te maken en de emmers eruit te halen. Einde overzetten.

Eindscore:
  • 858 padden
  • 515 kleine watersalamanders
  • 5 kikkers

Paddentrek aan de Aaltinksweg

Vorig jaar werd daar voor het eerst massale paddentrek gezien , waarbij veel padden werden doorgereden. Dit jaar was het afwachten of dat weer zou gebeuren. Pas vanaf 8 maart werden daar overstekende padden gezien. Een aantal mensen hebben daar op verschillende avonden handmatig de padden overzet.

Aantal overgezette padden aan de Aaltinksweg was dit jaar 193 padden ten opzichte van 118 padden vorig jaar.

 

* Zie hier de grafieken inzake het overzetten 2020

No images found.