Evaluatie paddentrek 2019 Broekweg & Aaltinksweg

De bedoeling was om op zaterdag 23 februari de wand op te gaan zetten, maar vanwege het zeer vroeg invallend voorjaar werd dat eerder gedaan en wel op zaterdagmiddag 16 februari.

De weersvoorspellingen gaven mooi weer aan maar met koude nachten. Toch werd er besloten om alvast de emmers in te graven en deze te gaan controleren.

 

Donderdag 21 februari begon het licht te regenen en werden de nachten minder koud met als gevolg dat de padden begonnen aan de trek. Er volgden 2 nachten met redelijke trek, maar daarna werden de nachten weer erg koud en lag de trek bijna stil.

Donderdag 28 februari kregen we weer een weersomslag met regen , dus weer een flink aantal padden en ook nog weer redelijk wat salamanders. Begin maart werd het redelijk vochtig, maar met af en toe een te koude avond waardoor er minder padden trekken.

Woensdag 6 maart was het weer een goede ‘trekdag’ nl. overdag 12 graden en ’s avonds niet al te koud ( 9 graden) .

Zaterdagmiddag 10 maart hebben we in de stromende regen ons informatiebord geplaatst. Er was genoeg vocht, maar de nachten waren erg koud, waardoor de trek weer stil viel. Pas 16 maart weer wat activiteit en, zoals bleek, een laatste piek rond 20 maart.
Daarna nog weer wat koude nachten met weinig trek. Nadat de temperaturen omhoog gingen werden de ‘retourpadden’ al weer gesignaleerd, een teken dat de trek bijna ten einde is. Verder nog weinig trekkende padden meer.

Woensdag 3 april zijn we gestopt met het overzetten. Emmers eruit en openingen in de wand gemaakt. Op een later tijdstip is de wand afgebroken en zijn de nog bruikbare materialen opgeslagen.

Resultaten Broekweg 2019:

  • 786 padden
  • 384 kleine watersalamander
  • 2 kikkers

Eindconclusie: Vergeleken met vorig jaar (1490 padden, 470 salamanders en 9 kikkers) is er dus een drastische vermindering .

Mogelijke oorzaken van teruggang:

  • de hete en vooral kurkdroge zomer 2018 zal niet gunstig zijn geweest voor padden. weinig vocht en vooral weinig insecten ( = hoofdvoer voor padden). Hierdoor zouden veel padden het loodje gelegd kunnen hebben?
  • in het vroege voorjaar heeft Pro rail veel gekapt in het bos en langs de spoordijk. Zware machines hebben misschien de overwinterende padden in het blad gedood?
  • Zouden de padden misschien een betere plek hebben gevonden??

Paddentrek aan de Aaltinksweg

Donderdag 21 maart kregen we een verontrustend bericht dat er aan de Aaltinksweg veel trekkende padden werden doodgereden.

Enkele vrijwilligers hebben daar een aantal avonden op verschillende tijden ‘handmatig’ de padden overgezet. Het gebied rond de Houtweg blijkt kennelijk ook een overwinteringsplek voor de padden te zijn en aantrekkelijk om naar de vijvers van het Vletgoor te gaan. Helaas moeten zij dan de drukbereden Aaltinksweg over.
Ook daar hebben we de aantallen geteld : totaal 118 padden overgezet, maar minstens zoveel padden daar doodgereden!!
In vorige jaren hebben we daar niet zoveel van massale trek gezien.

Wordt een aandachtspunt voor volgend jaar.

* Zie hier de grafieken inzake het overzetten 2019

Jetty Dorresteijn, mei 2019