Evaluatie overzetseizoen 2017

Op zaterdag 18 februari werd de wand geplaatst en omdat de temperaturen redelijk hoog waren werd besloten de emmers al in te graven.

Maandag 20 februari verschenen al de eerste padden met heel veel kleine salamanders. Eind februari is er veel regen geweest, maar toch kwam de trek niet echt op gang, het was te koud.

Pas op 14 maart kwamen de padden goed los en in die week werden er meer dan 1000 padden overgezet. Daarna werden de nachten weer koud en lag de trek stil. In de laatste week van maart volgden nog wat ‘nakomers’.

Eindscore:

 

  • 1456 padden
  • 1066 kleine watersalamanders (omdat we heel vroeg zijn begonnen met het overzetten hadden we dit jaar veel salamanders)
  • 13 kikkers

Een mooi resultaat!

 

Tabel en grafiek inzake paddentrek 2017 Holten