Evaluatie overzetseizoen 2014

Op zaterdag 8 februari werd de wand geplaatst. Omdat de temperaturen, na nauwelijks een winter, al weer gingen stijgen werd een week later (15 februari) de emmers al ingegraven en werden ’s morgens de emmers gecontroleerd. Het waren nog voornamelijk kleine watersalamanders.

20 februari verschenen de eerste padden en vanaf 24 werd echt begonnen met 2x overzetten. In de maand maart lag de trek 2x stil door periodes met nachtvorst. Daartussen werd het warmer, maar het bleef te droog. Op dinsdagavond 18 maart hadden we een echte natte avond met een redelijke trek (128 padden) . Achteraf bleek dat de hoogste score te zijn! Na de 2e nachtvorst periode werd het weer warm, maar er kwamen geen echte pieken van trek meer op gang.

Begin april verschenen er veel kleine (1-jarige) padjes , die op weg waren naar de zomerbiotoop, dus zijn we 8 april gestopt met het overzetten en zijn de emmers eruit gehaald. 14 april is de wand afgebroken.

Resultaten: 950 padden + 940 salamanders + 5 kikkers
De laagste score tot nog toe!

Reden: droogte? Ook werden er verschillende vijanden gesignaleerd, zoals een egel die een pad zat te verorberen, een woelrat die per ongeluk in een emmer terecht gekomen was en niet te vergeten de kolonie roeken aan de Broekweg, die steeds groter wordt. Al deze dieren zijn gek op een lekkere dikke pad !  

DSC04260

In een emmer: woelrat met daarachter een volwassen pad, een kleine watersalamander en een 1-jarig padje.
(Klik op de foto om te vergroten)

Bekijk of download onderstaande grafiek (PDF) voor een 'eindstand' van het overzetten.