Resultaten 2009

Resultaten paddenoverzetten in Holten periode 27 februari - 9 april 2009

  • Gewone padden: 1266 (in 2008 waren dat er 1310)
  • Kleine watersalamanders: 1047 (in 2008 waren dat er 1145)
  • Kikkers (bruin+groen): 27 (in 2008 waren dat er 10)


Hoewel landelijk gezien er dit seizoen veel minder padden zijn overgezet (op sommige plaatsen 35-50%), is het aantal in Holten redelijk op peil gebleven.

In onderstaande grafiek kan men de aantallen en de relatie met temperatuur en neerslag aflezen.
Evenals vorig jaar blijkt weer dat met name een temperatuur boven de 6 graden Celsius in combinatie met vocht gunstig is voor de trek.

Grafiek 2009

Download hier de grafiek in PDF-formaat


Verloop van de trek:
Na het plaatsen van de wand op 7 februari moesten we wachten tot eind februari voordat het weer gunstig werd en de trek op gang kwam.
Op 27 februari zijn de emmers ingegraven en is begonnen met het overzetten. De eerste dagen nog weinig padden, maar al wel veel salamanders.
Daarna verliep de trek met horten en stoten. Een enkele piekdag werd afgewisseld met langere periodes van weinig trek.
Vooral de lage temperaturen en de vrij droge maand maart waren hier de oorzaak van.
Pas eind maart/begin april waren er een paar ‘topdagen’ omdat de temperatuur begon te stijgen. Helaas volgde toen een droge periode en viel de trek weer bijna stil. Na de regen op 8 april bleef de trek gering, dus werd besloten om te stoppen.

 

Volgens kenners lijkt het erop dat een deel van de padden heeft besloten om het voortplantingscircus dit jaar aan zich voorbij te laten gaan. De omstandigheden waren waarschijnlijk zodanig, dat zij er niet aan toegekomen zijn de trektocht naar het water te ondernemen. Naarmate het voorjaar vordert wordt ook de interne, hormonaal gestuurde drang om nog te gaan trekken een stuk minder. Het komt overigens wel vaker voor dat een deel van de ‘paddenvrouwen’’ besluit een jaartje ‘thuis’ te blijven. De eitjes die zich automatisch elk jaar al in het vrouwtje ontwikkelen, worden dan door het lichaam opgenomen en de energie wordt vooral in overleving en groei gestopt in plaats van in de voortplanting. (Bron: RAVON)