Hoe overzetten

Door het plaatsen van schermen met ingegraven emmers langs de weg waar de padden oversteken. De padden (en ook andere amfibieën zoals salamanders en kikkers) worden tegengehouden door het scherm en moeten links- of rechtsaf langs het scherm verder op zoek naar een opening en komen dan terecht bij een ingegraven emmer waar ze dan invallen.

Deze emmers worden door een groep vrijwilligers ’s avond en ’s morgens gecontroleerd waarbij de inhoud van de emmers wordt bekeken en geteld. Vervolgens worden de dieren aan de andere kant van de weg of bij het voortplantingswater weer neergezet, zodat ze hun reis kunnen voortzetten.

Het plaatsen van de paddenwand