Evaluatie overzetseizoen 2017

Op zaterdag 18 februari werd de wand geplaatst en omdat de temperaturen redelijk hoog waren werd besloten de emmers al in te graven.

Maandag 20 februari verschenen al de eerste padden met heel veel kleine salamanders. Eind februari is er veel regen geweest, maar toch kwam de trek niet echt op gang, het was te koud.

Pas op 14 maart kwamen de padden goed los en in die week werden er meer dan 1000 padden overgezet. Daarna werden de nachten weer koud en lag de trek stil. In de laatste week van maart volgden nog wat ‘nakomers’.

Eindscore:

Lees meer

Verloop paddentrek 2017

UPDATE! Maandag 3 april 2017

Het overzetten wordt stopgezet. De emmers worden eruit gehaald. In de wand worden diverse openingen gemaakt zodat de terugtrekkende padden min of meer ongehinderd hun weg kunnen gaan. De wand wordt op een later tijdstip weer afgebroken. De materialen worden elders bewaard.


UPDATE! Maandag 20 maart 2017

De afgelopen week was heel gunstig voor de trek. De tussenstand is nu: 1143 padden , 1042 kleine watersalamanders en 11 kikkers.

paddengrafiek 2017 vs 3

Hieronder een filmpje van het overzetten van padden in Holten op woensdag 16 maart - door Marieke Berman.
(met geluid!)

Lees meer