Evaluatie paddentrek 2020 Broekweg & Aaltinksweg

Overzetproject aan de Broekweg

Op zaterdag 15 februari werd de wand geplaatst.

Dit was beslist niet te vroeg, want op verschillende plekken werd al paddentrek gemeld. De emmers werden dus gelijk ingegraven en diezelfde avond is het overzetten begonnen. We begonnen met een onstuimig weekend waarbij storm Dennis over de land raasde. Gelukkig heeft de wand het gehouden en ook de padden kwamen tevoorschijn. In de 1e week werden er al 238 padden en 233 kleine watersalamanders overgezet.

Lees meer

Evaluatie paddentrek 2019 Broekweg & Aaltinksweg

De bedoeling was om op zaterdag 23 februari de wand op te gaan zetten, maar vanwege het zeer vroeg invallend voorjaar werd dat eerder gedaan en wel op zaterdagmiddag 16 februari.

De weersvoorspellingen gaven mooi weer aan maar met koude nachten. Toch werd er besloten om alvast de emmers in te graven en deze te gaan controleren.

Lees meer

Informatiepaneel over paddentrek geplaatst aan Broekweg in Holten

Informatiepaneel Paddentrek Holten

Vrijwilligers van de Paddenoverzetgroep Holten gaan ieder voorjaar ‘op pad’ om padden veilig de Broekweg over te zetten. Dit voorjaar al weer voor de 15e keer en dat vond men een reden om een mooi informatiepaneel over de paddentrek te laten maken , aldus Jetty Dorresteijn, coördinator van deze overzetgroep.

Lees meer