Verloop paddentrek 2021 met evaluatie en conclusies

Broekweg

Voor zaterdag 20 februari was er een afspraak gemaakt om de amfibiewand aan de Broekweg te gaan plaatsen. Zaterdag 6 februari kregen we een koude inval met veel sneeuw gevolgd door een week met strenge vorst tot – 15° C. Pas vanaf 15 februari viel de dooi in. Door de dikke sneeuwlaag leek de ondergrond veel minder diep bevroren, zodat we woensdag 17 februari al konden besluiten dat op zaterdag 20 februari de wand toch geplaats kon worden.

 

Zaterdag 20 februari: het was een prachtige zonnige ochtend met een temperatuur van 12° C!!!! . Omdat de weersvoorspellingen voor de week daaarna hoge temperaturen voor overdag aangaven, zijn direct de emmers ingegraven en zijn we diezelfde avond begonnen met het overzetten.

Woensdag 24 en donderdag 25 februari waren 2 dagen met veel trek . In totaal werden toen : 200 padden en 190 salamanders overgezet. Daarna werd het kouder (en het bleef droog) en was er weinig trek meer. De avonden werden steeds kouder en op vrijdag 5 maart kregen we nachtvorst en werd het overzetten ’s avonds gestopt.

Maandag 8 maart kwam er regen en zijn we weer gestart met 2x overzetten. Veel effect had de regen niet omdat de avonden toch steeds te koud waren.

Vanaf zondag 14 maart weer besloten om ‘s avonds niet meer te gaan overzetten en alleen ’s morgens de emmers te controleren. Veel regen met hagelbuien! De weersvoorspellingen voor de week daarna waren zeer ongunstig voor de trek.

Na zaterdag 20 maart waren de nachtvorsten voorbij en op zondagmorgen 21 maart waren er weer 26 padden en 21 salamanders in de emmers. Daarna direct weer begonnen met ook ’s avonds over te zetten. In de week van 22 t/m 26 maart werd het steeds warmer en kwamen er weer veel padden tevoorschijn.

Vanaf zondag 28 maart verschenen er teruggaande padden en steeds minder heengaande padden. Na een paar dagen mooi weer ( 15-23° Celcius) werd het vanaf 1 april weer koud. Vanwege de ongunstige weersvoorspellingen en de vele ‘retourpadden’ werd er op vrijdag 2 april besloten om te stoppen met het overzetten. Dus: emmers eruit en openingen in de wand maken.

Eindscore: 1000 padden + 615 kleine watersalamanders ( vorig jaar 850 padden + 515 kleine watersalamanders)

paddentrek holten scherm AaltinkswegNieuw overzettraject aan de Aaltinksweg

Zaterdag 27 februari: ’s middags met een paar mensen een stuk wand gezet aan de Aaltinksweg.
Ook daar de emmers gelijk ingegraven, maar t/m 20 maart was daar nauwelijks trek te bespeuren. Pas 20 maart begon ook daar de trek die ook eind maart al weer stopte vanwege de koude.
Op donderdag 8 april zijn daar de emmers eruit gehaald.

Eindscore: 222 padden + 4 kikkers (vorig jaar 193 padden)

 

 

Het overzetten aan de Aaltinksweg bestond uit de controle van de emmers + de strook achter de wand. Al lopend werd het plantsoen richting Klompssteeg + de Klompssteeg gecontroleerd op trekkende padden.

Paddentrek Holten overzetgebied Aaltinksweg
Opvallend was dat dit jaar veel minder doodgereden padden aangetroffen werden. Wellicht doordat er dit jaar maar weinig avonden waren met hevige trek en wellicht heeft de avondklok ook positief gewerkt.
Via de gemeente zijn er 4 ‘paddentrek-borden’ aangeschaft waarvan er 2 aan de Aaltinksweg en 2 aan de Broekweg zijn geplaatst. Het effect ervan is moeilijk te meten. We hopen dat het werkt en dat men of de weg mijdt of de snelheid aanpast.

Evaluatie en conclusies 

  • Een behoorlijk grillig seizoen. Eigenlijk maar 2 pieken met behoorlijk trek.
  • Veel last gehad van periodes met nachtvorst. Tot 2x toe is het overzetten op de avond gestopt.
  • In het overzicht van de afgelopen jaren is te zien dat we nu weer iets meer padden hebben overgezet dan vorig jaar. Dit lijkt ook te gelden voor de Aaltinksweg.
  • Via IVN Rijssen-Enter kwamen er 4 nieuwe vrijwilligers bij. Dit kwam heel goed uit want doordat we ook aan de Aaltinksweg gingen overzetten hadden we meer mogelijkheden om 2 roosters in te plannen.
  • Met gemeente Rijssen-Holten hebben we goede contacten gehad over onze wens om aan de Aaltinksweg ook een wand te plaatsen. Dit kon helaas niet langs het hele traject vanwege diverse begroeiingen en leidingen/kabels in de grond. Voor het gedeelte waar het wel kon heeft de gemeente heel wat ‘voorwerk’ gedaan zodat we later met onze compagnons van ‘Greun Hoolt’n’ de wand konden plaatsen.
  • paddentrek holten 2021 - bordAan de Aaltinksweg blijft het dus toch gedeeltelijk ‘handmatig’ overzetten. De afspraak moet daarom worden dat er op avonden met veel trek er met meer mensen gaan overzetten, Dit is goed ad hoc te regelen via onze groepsapp.
  • Door de gemeente zijn ‘paddentrek-borden’ geplaatst zowel aan de Aaltinksweg als aan de Broekweg. Deze borden worden bij ‘Greun Hoolt’n’ opgeslagen bij alle andere materialen van de wanden.

Bekijk hier de overzetgrafieken van beide overzetlocaties: