Start overzetseizoen 2017

Zaterdagmorgen 18 februari is de amfibiewand weer geplaatst. Het weer was heel gunstig en er waren voldoende vrijwilligers om de klus te klaren.

Paddentrek Holten 2017 Pllatsen wand

Omdat de winter voorlopig ver weg is en in de loop van deze week met stijgende nachttemperaturen en wat regen, verwachten we dat de trek van salamanders, padden en kikkers weer op gang komt. De emmers zijn ingegraven en vanaf zaterdagavond zijn deze gecontroleerd.

Resultaat: maandagmorgen 12 kleine watersalamanders in de emmers. De trek van de salamenders is begonnen. We gaan beginnen met overzetten. Het rooster is klaar.