Verloop paddentrek 2022

Broekweg

Zaterdag 12 februari is de wand aan de Broekweg gezet. Gezien de weersvoorspellingen voor de komende week zou de paddentrek best al op gang kunnen komen. Her en der zijn al trekkende padden gesignaleerd. Besloten werd om de emmers alvast in te graven en in ieder geval al wat te controleren.

 • 15 februari: de eerste padden en kleine salamanders verschijnen. Helaas maar voor even.
 • Vanaf donderdag 17 februari t/m maandag 21 februari razen er 3 stormen over ons land : Dudley, Eunice en Franklin. Op vrijdag-en zaterdagavond is er vanwege stormgevaar zelfs niet overgezet. De trek van padden hield op maar er waren vrij veel salamandertjes in de emmers. Na de stormen volgde een week met heel weinig trek vanwege de koude avonden.
 • 25 februari: er volgt een periode met nachtvorsten waardoor besloten werd alleen ’s morgens de emmers te controleren. Geen enkele pad verscheen meer.
 • 10 maart: de nachtvorsten zijn over. Het wordt warmer, de padden komen , maar het blijft droog.
 • 12 - 19 maart: er komt een (kleine) piek aan trekkende padden en salamanders, daarna blijft het wel doorgaan, maar niet van harte. Het wachten is op wat neerslag!
 • Vanaf 21 maart verschijnen er alweer teruggaande padden, die de kans lopen overreden te worden. Hoewel het overdag mooi zonnig weer is worden de avonden vrij snel koud. Er komen steeds minder padden die overgezet worden en het aantal ‘retourpadden’ stijgt.
 • 28 maart: gezien de weersvoorspellingen voor de komende week ( niet of weinig regen + steeds koudere nachten) is er besloten om te gaan stoppen met het overzetten.
 • Emmers eruit en openingen in de wand
  Eindscore:
 • 865 padden
 • 760 kleine watersalamanders

( 2021: 1000 padden + 600 salamanders)

 

Aaltinksweg

Na evaluatie van het gebruik van een stuk scherm langs de Aaltinksweg vorig jaar is besloten om dit jaar geen scherm te plaatsen en daar de padden ‘met de hand’ over te zetten en ook het aantal padden dat daar doodgereden wordt te noteren.

 • 16 februari: de eerste padden verschijnen. Daarna tot 12 maart geen pad meer te bespeuren!
 • 12 - 16 maart: er is een kleine piek van trekkende padden met een maximum van 26 padden per avond. Daarna volgen wat dagen met steeds minder dan 10 padden per avond! Bij het invallen van de schemering gaan de padden daar op pad, dus meerdere keren per avond wordt er gecontroleerd. Ondanks dat worden er toch in verhouding vrij veel padden doodgereden.
 • Na 26 maart zijn er geen trekkende padden meer. Besloten wordt om nog niet te stoppen, zoals aan de Broekweg, maar te wachten totdat er weer regen komt.
 • 31 maart krijgen we buien met natte sneeuw en 1 april ligt er s’morgens zelfs een paar cm sneeuw.
 • Maandag 4 april heeft het de hele dag geregend en wordt er weer gecontroleerd : 2 padden + 2 retourpadden maar helaas vrij veel ( 8 stuks) doodgereden terugkerende padden. Ook hier lijkt de trek nu voorbij.
 • Dinsdag 5 april nog 5 padden en daarna geen padden meer gezien
Eindscore:
 • 120 padden + 35 doodgereden padden

Voorlopige conclusie

Ook dit jaar weer een grillig overzet-seizoen:

 • 3 stormen met veel water, daarna een lange periode van koude avonden met dikwijls nachtvorst en nadat er eindelijk half maart een weersomslag kwam, werd het weer veel te droog.
 • eigenlijk hebben we maar even 1 overzetpiek gehad waarin we minder padden hebben overgezet dan vorig jaar.
 • aan de Aaltinksweg werden ook beduidend minder padden overgezet dan vorig jaar en in verhouding werden daar veel padden overreden.
 • vorig jaar hebben we via de gemeente 4 borden in bruikleen gekregen en helaas hebben we dit seizoen te maken gekregen met diefstal van de 2 paddentrek-borden aan de Broekweg.
  Heel teleurstellend dat zoiets gebeurt!

Bekijk hier de overzetgrafieken van beide overzetlocaties:

Verloop paddentrek 2021 met evaluatie en conclusies

Broekweg

Voor zaterdag 20 februari was er een afspraak gemaakt om de amfibiewand aan de Broekweg te gaan plaatsen. Zaterdag 6 februari kregen we een koude inval met veel sneeuw gevolgd door een week met strenge vorst tot – 15° C. Pas vanaf 15 februari viel de dooi in. Door de dikke sneeuwlaag leek de ondergrond veel minder diep bevroren, zodat we woensdag 17 februari al konden besluiten dat op zaterdag 20 februari de wand toch geplaats kon worden.

Lees meer

Paddentrek: een hachelijke onderneming

Artikel uit 'Hart van Rijssen-Holten' d.d. 22-01-2021

HOLTEN - Padden hebben geen last van corona en gaan gewoon straks weer op pad, de zogenoemde paddentrek volgens de werkgroep IVN Rijssen-Enter.

Lees meer