Gewone pad

De gewone pad (Bufo bufo) doet zijn naam eer aan en is in vrijwel geheel Nederland een algemene verschijning, met uitzondering van enkele Waddeneilanden. Hij is weinig kieskeurig wat zijn biotoop betreft. De gewone pad komt voor in tal van watertypen, zoals poelen, sloten, meren en vennen.

Waterplanten zijn van belang en dienen als eiafzetplek en schuilplaats voor larven en volwassen dieren. Voor een geschikt landbiotoop is de aanwezigheid van bosjes, overhoekjes en ruigten in het landschap van belang. Gewone padden zijn als één van de weinige amfibieën in Nederland goed bestand tegen hoge dichtheden vis. Zowel larven als adulten scheiden gifstoffen af via de huid, waardoor ze door roofdieren vaak gemeden worden. De gewone padden leggen hun eieren in snoeren, deze worden gewikkeld rond takken of water- en oeverplanten.

gewone pad

Kenmerken van de gewone pad:

  • droge wrattige huid
  • parotoïde klieren aanwezig
  • iris is roodbruin tot donkergeel
  • geen gele rugstreep
  • kleurvariatie is groot, maar geen groene lichaamskleur