Start overzetseizoen 2017

Zaterdagmorgen 18 februari is de amfibiewand weer geplaatst. Het weer was heel gunstig en er waren voldoende vrijwilligers om de klus te klaren.

Paddentrek Holten 2017 Pllatsen wand

Omdat de winter voorlopig ver weg is en in de loop van deze week met stijgende nachttemperaturen en wat regen, verwachten we dat de trek van salamanders, padden en kikkers weer op gang komt. De emmers zijn ingegraven en vanaf zaterdagavond zijn deze gecontroleerd.

Resultaat: maandagmorgen 12 kleine watersalamanders in de emmers. De trek van de salamenders is begonnen. We gaan beginnen met overzetten. Het rooster is klaar.

Begin overzet seizoen 2016

12 + 13 februari: plaatsing amfibieënwand Van trek is nog geen sprake, dus de emmers werden nog niet ingegraven.

Vrijdag 11 maart: omdat er na een koude periode een weersomslag komt worden de emmers ingegraven. In de eerste week was er steeds nachtvorst, er werden er af en toe een paar padden aangetroffen in de emmers. Er wordt alleen ’s morgens overgezet.

Lees meer

Evaluatie paddentrek 2015

Na een zachte winter hadden we ook dit voorjaar weer te maken met afwisselende periodes van nachtvorst en ook droogte. Allemaal omstandigheden die ongunstig zijn voor de paddentrek. Slechts op een paar avonden was er behoorlijk trek.

Lees meer

Begin overzet seizoen 2015

7 februari: start plaatsing amfibieënwand - paaltjes met draad worden geplaatst.

14 februari: een aantal vrijwilligers bevestigen het doek. Van trek was nog geen sprake, dus de emmers werden nog niet ingegraven.

Lees meer