Evaluatie paddentrek 2019 Broekweg & Aaltinksweg

De bedoeling was om op zaterdag 23 februari de wand op te gaan zetten, maar vanwege het zeer vroeg invallend voorjaar werd dat eerder gedaan en wel op zaterdagmiddag 16 februari.

De weersvoorspellingen gaven mooi weer aan maar met koude nachten. Toch werd er besloten om alvast de emmers in te graven en deze te gaan controleren.

Lees meer

Informatiepaneel over paddentrek geplaatst aan Broekweg in Holten

Informatiepaneel Paddentrek Holten

Vrijwilligers van de Paddenoverzetgroep Holten gaan ieder voorjaar ‘op pad’ om padden veilig de Broekweg over te zetten. Dit voorjaar al weer voor de 15e keer en dat vond men een reden om een mooi informatiepaneel over de paddentrek te laten maken , aldus Jetty Dorresteijn, coördinator van deze overzetgroep.

Lees meer

Evaluatie overzetseizoen 2017

Op zaterdag 18 februari werd de wand geplaatst en omdat de temperaturen redelijk hoog waren werd besloten de emmers al in te graven.

Maandag 20 februari verschenen al de eerste padden met heel veel kleine salamanders. Eind februari is er veel regen geweest, maar toch kwam de trek niet echt op gang, het was te koud.

Pas op 14 maart kwamen de padden goed los en in die week werden er meer dan 1000 padden overgezet. Daarna werden de nachten weer koud en lag de trek stil. In de laatste week van maart volgden nog wat ‘nakomers’.

Eindscore:

Lees meer